Regulamin sklepu internetowego www.beyourselfbox.pl

§1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego beyourselfbox.pl

2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.beyourselfbox.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia

3. Sprzedawca – BE YOURSELF EWELINA BONIEK (nazwa skrócona: BE YOURSELF) z siedzibą w Toruniu, ul. Poznańska 182/44, 87-100 Toruń, o numerze NIP: 5571654559 oraz REGON: 369897027, firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu www.beyourselfbox.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów

5. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktu;

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana za pośrednictwem Sklepu

9. Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu www.beyourselfbox.pl

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.beyourselfbox.pl prowadzony jest przez firmę BE YOURSELF EWELINA BONIEK (nazwa skrócona BE YOURSELF) z siedzibą w Toruniu, ul. Poznańska 182/44, 87-100 Toruń o numerze NIP: 5571654559 oraz REGON: 369897027. 

2. Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@beyourselfbox.pl, telefon: +48 697 009 889

3. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego www.beyourselfbox.pl jest sprzedaż detaliczna kosmetycznych boxów niespodzianek za pośrednictwem sieci Internet.

4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.beyourselfbox.pl stanowiąc integralną część umowy sprzedaży produktów oferowanych za jego pośrednictwem. Jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Wypełnienie Formularza zamówienia jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

6. Do korzystania ze sklepu internetowego www.beyourselfbox.pl, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

7. Każdy Klient dokonujący zakupu przedmiotów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacją.

8. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony www.beyourselfbox.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę internetową użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies dostępne są pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl

§3 Zasady korzystania ze Sklepu www.beyourselfbox.pl

1. W celu rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Klient powinien dokonać rejestracji

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe

4. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne

5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym

6. W celu usunięcia Konta oraz danych ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres: kontakt@beyourselfbox.pl z prośbą o usunięcie konta.

7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy w ramach Sklepu

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4 Zasady zamawiania

1. Zamówienia można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu wyłącznie pod warunkiem dostępności produktów

2. W celu realizacji zamówienia wymagane jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia z użyciem prawdziwych i kompletnych danych oraz jego opłacenie

3. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

4. Ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu są podane w złotych polskich.

5. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki. Poszczególne sposoby dostawy wraz z ich kosztem są wyszczególnione na stronie beyourselfbox.pl oraz podczas składania zamówienia.

6. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.

7. Na życzenie Klienta Sklep wystawia fakturę bez VAT na sprzedawane produkty (zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT). Klient zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy kontakt@beyourselfbox.pl wiadomości w której poinformuje Sprzedawcę, że chciałby taką fakturę uzyskać oraz poda komplet danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury:

a. Imię i nazwisko/firmę,

b. Adres zamieszkania/siedziby,

c. Numer NIP (w przypadku firm),

8. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowej obniżki cen wybranych towarów w ich ograniczonej liczbie (do wyczerpania zapasów) w ramach ich promocji lub wyprzedaży.

9. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

10. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

11. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za użycie oferowanych Produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi na stronie www.beyourselfbox.pl oraz podanymi na stronie producenta.

§5 Płatności i Realizacja dostawy

1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

a. Przelew bankowy na nr konta 95 1140 2004 0000 3602 7756 8612

b. Płatność online za pośrednictwem systemu płatności internetowych Tpay.com.

2. Sklep nie przewiduje opcji zapłaty przy obiorze (tzw. przesyłki za pobraniem).

3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4. Klient ma możliwość wyboru formy wysyłki spośród wariantów dostępnych podczas składania zamówienia. W celu zmiany formy wysyłki/wyboru innego przewoźnika należy kierować zapytania na adres mailowy: kontakt@beyourselfbox.pl

5. Zamówienia realizowane są najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca. 

6. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku zdarzeń losowych takich jak choroba, wypadek. Zobowiązujemy się wówczas do niezwłocznego skontaktowania się z kupującym, aby wspólnie ustalić sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji.

7. Zastrzegamy sobie także prawo do anulowania transakcji w przypadku, kiedy klient posiada roszczenia niezgodne z przepisami i Regulaminem dokonywania zakupów.

8. W przypadku braku otrzymania zapłaty za przedmiot lub braku kontaktu z klientem odnośnie

danych do personalizacji, transakcja zostaje anulowana po 3 dniach od zakupu.

9. Przesyłki dostarczane są zgodnie z regulaminami firm realizujących dostawę. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie przesyłki przez przewoźników. Reklamację dotyczącą zaginięcia przesyłki składamy po 14 dniach od daty nadania. W przypadku stwierdzenia zaginięcia przesyłki prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o takim incydencie. Reagujemy natychmiastowo na każde zgłoszenie i pomagamy

ustalić, gdzie znajduje się zamówiony towar. Wszystkie produkty wysyłamy odpowiednio zabezpieczone w kartonowych opakowaniach. W przypadku stwierdzenia, że opakowanie jest naruszone lub towar jest uszkodzony kupujący zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności kuriera i jak najszybciej skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@beyourselfbox.pl). Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

10. W przypadku nie odebrania zamówionego towaru i zwrotu przesyłki do naszej siedziby, istnieje możliwość jej ponownego wysłania. Koszt kolejnej wysyłki ponosi Zamawiający.

§6 Zwroty – odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), każdy Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

2. Zwrotowi podlega tylko Produkt bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu (jeśli były wystawione) oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@beyourselfbox.pl

3. Zwracany towar należy wysłać na adres: BE YOURSELF EWELINA BONIEK, ul. Poznańska 182/44, 87-100 Toruń.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 2 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu. Jeżeli wszystkie wymienione w §6, pkt 2 warunki zostaną spełnione, w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniony przez Sprzedawcę). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

5. Środki zwracane są na konto z którego wcześniej Klient dokonał przelewu. Gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą sprzedający dokonana na rachunek bankowy przypisany do karty

płatniczej Kupującego.

6. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§7 Reklamacje

1. Jeśli zakupiony Produkt posiada wady Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji. 

2. Aby tego dokonać prosimy o kontakt drogą mailową (kontakt@beyourselfbox.pl) wraz z dokładnym opisem wady produktu oraz danymi kontaktowymi. 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

4. W przypadku, gdy wymiana lub uzupełnienie przesyłki okażą się niemożliwe lub zbyt utrudnione Sklep poinformuje o tym Klienta oraz zwróci Klientowi cenę zakupu po uprzednim otrzymaniu zareklamowanych produktów.

§ 8 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest BE YOURSELF EWELINA BONIEK z siedzibą w Toruniu, ul. Poznańska 182/44.

2. Informujemy, że  masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Danych osobowych nie będziemy przechowywać dłużej niż potrzebujemy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji świadczeń wynikających z Umowy. Nie będziemy podzlecać przetwarzania danych osobowych bez Twojej uprzedniej pisemnej zgody z wyjątkiem dostawców realizujących określone funkcje w naszym imieniu (firmy pomagające nam w świadczeniu usług dostawy przesyłek oraz związanych z realizacją płatności, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera - firmie realizującej jego wysyłkę).

3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych

Kupującego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, dz. U. 2016 roku, poz. 922 ze zm. Będąc Stroną Umowy posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (PUODO).

4. Twoje dane osobowe przechowywane są przez nas tak długo dopóki posiadasz aktywne konto niezbędne do złożenia zamówienia. Dane związane ze składanymi zamówieniami są przechowywane przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do skutecznej realizacji złożonego zamówienia.

5. Informacje dotyczące ochrony danych dostępne są w serwisie w zakładce Polityka Prywatności.

§9 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie zdjęcia, opisy produktów, materiały graficzne, banery są wyłączną własnością firmy BEyourself i są chronione prawem autorskim. Kopiowanie w całości lub też fragmentach elementów Sklepu jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

4. Regulamin obowiązuje od dnia: 22.06.2018.