Zwroty – odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), każdy Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

2. Zwrotowi podlega tylko Produkt bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu. Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginały dokumentów zakupu (jeśli były wystawione) oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@beyourselfbox.pl

3. Zwracany towar należy wysłać na adres: BE YOURSELF EWELINA BONIEK, ul. Poznańska 182/44, 87-100 Toruń.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 2 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu. Jeżeli wszystkie wymienione w §6, pkt 2 warunki zostaną spełnione, w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniony przez Sprzedawcę). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

5. Środki zwracane są na konto z którego wcześniej Klient dokonał przelewu. Gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą sprzedający dokonana na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

6. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§7 Reklamacje

1. Jeśli zakupiony Produkt posiada wady Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji. 

2. Aby tego dokonać prosimy o kontakt drogą mailową (kontakt@beyourselfbox.pl) wraz z dokładnym opisem wady produktu oraz danymi kontaktowymi. 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

4. W przypadku, gdy wymiana lub uzupełnienie przesyłki okażą się niemożliwe lub zbyt utrudnione Sklep poinformuje o tym Klienta oraz zwróci Klientowi cenę zakupu po uprzednim otrzymaniu zareklamowanych produktów.